PRO UČITELE, STUDENTY

Pro učitele 

www.msmt.cz -stránky ministerstva školství
www.dzs.cz -stránky například o zahraničních stážích učitelů
www.uiv.cz -ústav pro informace ve vzdělání, přehled škol
www.scio.cz -testování studentů, přehledy o středních školách
www.ceskaskola.cz -stránky pro učitele a o učitelích, rozcestníky, články, předměty
www.spomocník.cz -odkazy
db.zpc.cz -o výchově a vzdělávání nadaných dětí
stan.cpc.cz -o výchově a vzdělávání nadaných dětí
scio.cz/others/rodina_a_skola -kvalitní časopis o problémech s dětmi, přijímačky
www.doto.cz -o komunikaci se studenty
www.ucitnov.cz -časopis Učitelské noviny
www.cuni.cz/propsy -první psychologický časopis na Internetu
www.slunecnice.cz -seznam nejen výukových programů zdarma
www.omicron.felk.cvut.cz/~bobr -výukové programy
www.edi.fmph.uniba.sk/slo/pedsof -výukové programy ze Slovenska
www.studna.cz -studna různých prográmků

www.school.discovery.com/schrockguide/index.html -o více předmětech
www.eduhound.com -materiály o předmětech

Obecné pro studenty

www.mojeskola.cz -pro studenty, soutěže, výuka, zábava, odkazy
www.skolahrou.cz -výuka různých předmětů
www.autoskola.srsen.cz -výuka autoškoly
www.skolahrou.cz -výuka různých předmětů
www.studovna.cz/studovna -odborné knihy
www.lexikon.virt.cz -lexikon společenského chování
www.studyweb.cz -odkazy na různé obory
www.howstuffworks.com -o tom, jak pracují různé věci
psaci.misto.cz -různé předměty
www.mendelova.cz -v Didaktické www jsou odkazy i testy atd.
www.maurita.cz -maturitní otázky

Elektronické knihy

www.pismak.cz/knihomolna -domácí i cizí autoři
www.cuni.cz/cte -české texty
www.citanka.cz
www.psaci.misto.cz
www.neknihy.cz
digital.library.upenn.edu/books/archives.html
www.hyperlink.cz
literatura.jinak.cz
eknihy.topcities.com
www.main.cz/knihovna/default.htm
www.cuni.cz/~boldisp/dk/literatura.html
www.literatura.d2.cz
www.bibliomania.com
promo.net/pg

Český jazyk

hradec.org/gustav -gramatika, pravidla, historie, dotazy, zábavné...
www.studna.cz www.maturita.cz/toASCII/cestina -maturitní otázky z češtiny
literatura.kvalitne.cz -encyklopedie spisovatelů
www.diktaty.cz -diktáty jako MP3
www.ucl.cas.cz -Ústav pro českou literaturu
www.hantec.cz -brněnský hantec
www.clavmon.cz -historické tisky
www.ceskaliteratura.cz -č.literatura na internetu
www.ceskyjazyk.zde.cz -maturitní otázky, referáty, čtenářské deníky
kix.fsv.cvut.cz/rkz -rukopisy Královedvorský a Zelenohorský
dir.seznam.cz/umeni/literatura/autori -spisovatelé
www.skolahrou.cz/sh/online/default.asp -programy on-line

Cizí jazyky

www.anglictina.com -výuka angličtiny
www.aj.cz -angličtina-materiály pro výuku, testy, zvukové programy
www.volny.cz/sborovna -angličtina-odkazy, hry, učebnice
www.nj.cz -němčina-odkazy, materiály
www.webprostor.cz/vzdelani/nemcina -mluvnické přehledy, cvičeníí, texty
www.anglictinazdarma.cz -výuka angličtiny
www.volny.cz/aj-online -angličtina
www.studujeme.cz/testy -testy z AJ
www.fee.vutbr.cz/~blesa/teachme.html
www.hyperlink.cz/duna_1/latina/latina.htm -latinská gramatika
www.onlinenewspapers.com -noviny z celého světa
www.studyspanish.com -výuka španělštiny
culturel.org/alf -francouzština
karel.troja.mff.cuni.cz/students/smrz/arabic.htm -arabština
www.fi.muni.cz/~abrs/ESPERANTO -esperanto
www.cyberitalian.com -výuka italštiny
www.m-w.com/home.htm -Webster na Internetu
www.alc.cz/fred/default.htm -výukový slovník pro AJ, NJ, IJ, ŠJ, FJ
sweb.cz/freedict/freedict.htm -po ne EU můžete stahnout 13 různých slovníků

Dějepis, historie

www.gml.cz/stud/antika -antika-fotky, vojevůdci, bitvy, osobnosti...
www.libri.cz -Dějiny zemí koruny české
www.geocities.com/stavebni_slohy -stavební slohy
www.totalita.cz -vznik a vývoj totalitních režimů
www.valka.cz -vše o válce
mujweb.cz/www/asud -asociace učitelů DJ, aktivity, semináře, listy...
www.psp.cz/docs/laws/dek -Benešovy dekrety
www.caramba.cz -historický rozcestník
www.dejiny.sk -historie
www.volny.cz/michal_siz/pravek.htm -stručná historie

Matematika

www.univie.ac.at/future.media/moe -výuka matiky online, testy, programy...
adyhash.jinak.cz -výuka funkcí, zvolit tlačítko obsah
math.hyperlink.cz -matika pro SŠ, tvoří sami studenti
home.pf.jcu.cz -matematická olympiáda
www.volny.cz/vesely.marek -výuka matiky pomocí pohádek
www.volny.cz/geometrie -Cabri geometrie
home.pf.jcu.cz/~vanicek/cabri -vše o Cabri geometrii
www.cabri.net -domovská stránka programu Cabri geometrie
www.pef.zcu.cz/pef/kmt/cabri/mgkp2001/index.html -seminární práce z geometrie
www.math.muni.cz/~sisma/history/uvod.html -historie matematiky
e-math.ams.org -matematický rozcestník
archives.math.utk.edu -odkazy na další
www.math.com -další odkazy
www.ics.uci.edu/~eppstein/geom.html -geometrie v akci
zeus.polsl.gliwice.pl/~hglinski -virtuální geometrické modely
www.members.tripod.com/matsoutez -soutěž v matematice
www.mathsoft.com/asolve/constant/constant.html -matematické konstanty
aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/earth.html -historie matematiky
web.redbox.cz/gambit -rozsáhlé sbírky příkladů na CD-ROM
www.volny.cz/plavjanik/dg.html -vykreslení rysu, axometrie, konstrukce...
sweb.cz/josef"chaloupka -matika, výuka internetu, sbírka příkladů, slovní zásoba, na práva, pravopis, testy.....

Informatika

www.czech-tv.cz/porady/skolainternetu2 -internetová podoba pořadu ČT o Internetu
www.kosek.cz -internet, programování...
atrey.karlin.mff.cuni.cz/ksp -korespondenční seminář z programování
www.omicron.felk.cvut.cz/~bobr -výukové programy, skripta 1995-Učení s počítačem

Fyzika

www.quido.cz/redirect.asp?id=2 -veletrh nápadů učitelů fyziky(www.quido.cz/Archiv/archiv.htm)
www.pef.zcu.cz/pef/kof/sk_fy/w_sf.htm -časopis Školská fyzika -historie, nápady...
www.jaroska.cz/zamest/piskac -pokusy, nápady...
www.energyweb.cz -česká encyklopedie energie
freeweb.pdq.net/headstrong -bizarní krámy co vyrobit v kuchyni(překlad-hp02.troja.mff.cuni.cz/~urbanova/bizarni_kramy.htm)
www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/Olympid/index.htm -fyzikální olympiáda
www.hyperlink.cz/bures -program na převod jednotek
www.upol.cz/resources/exfyz/vyber.htm -časopis matematicko-fyz.-informatický
www.geocities.com/SiliconValley/Grid/9625/fyziknet.htm -významní fyzikové
www.volny.cz/fyzikavkuchyni -fyzika v kuchyni
www.sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm -dobře udělané maturitní otázky z Fy
www.physics.umd.edu/deptinfo/facilities/lecdem/demolst.htm -pokusy
katalog.atlas.cz/vzdelavani/veda/fyzika -o fyzice na atlase

Chemie

www.jergym.hiedu.cz/~canovm -vtipy, úlohy s řešením, přehled chemie, historie(stáh.-www.jergym.hiedu.cz/~canovm/stazeni.htm)
www.jergym.hiedu.cz/~bachmanm -slavní chemici
www.basti.webpark.cz/index.html -pokusy velmi hezky
server.gymsnv.sk/~vronc/chemia/chemia.html -vliv drog na člověka, pokusy
www.mujweb.cz/www/1pecenka -pokusy
www.natur.cuni.cz/cho -chemická olympiáda
www.tabulka.cz -PS prvků
anders.compart.fi/winpte PS prvků
www.jergym.hiedu.cz/~canovm/tabulka/bitman/period.htm -PS prvků
www.fatburen.org/chemlibris/chemlibris/products.html -animované modely
www.ch.ic.ac.uk/rzepa/vrml/ -animované modely
www.csc.fi/lul/chem/graphics.html -animované modely
www.czis.cz/chemie.htm -český informační systém
www.chemie.upce.cz -odkazy
www.chemistry.cz -chemické zajímavosti
www.www.imc.cas.cz/czascii/info/chem.html -chemie
web.redbox.cz/reichmann -chemické praktikum
hera.vsp.cz/home/pdf/student/pskopet1/www/chemie1.htm -chemické experimenty
www.siteup.com/chemit -program pro studenty
www.jergym.hiedu.cz/~canovm/programy/programy.htm -programy

Zeměpis

www.nationalgeographic.com -super stránky-interaktivní mapy, testy, kvízy, info o zemích...
www.gfxs.cz/komise/z/zem_hom.htm -studijní texty, maturita, příklady, vlajky...
www.i-cias.com/e.o/index.htm -informace o Orientu, foto....
atlas.netway.cz -atlas světa s info o zemích
users.katedrala.cz/vzdelani/atlas/index.html -atlas politického rozdělení světa
www.geographia.com -info o všech zemích
www.quia.com/dir/geo -výuka pomocí her a testů
www.gfxs.cz/komise/z/serv/htm -zeměpisné servery a odkazy
www2.webpark.cz/zemepis -maturitní otázky ze zeměpisu
everest.hunter.cuny.edu/mp/links.html -zeměpisný rozcestník
www.yourchildlearns.com/owlmouse.htm -výukový problém

Přírodopis a biologie

cantor.misto.cz -pro ZŠ z přírodopisu, nerosty, řasy, počasí....
www.savci.upol.cz/savci_uvod.htm -o savcích, přehled, fotky...
www.hmyz.cz/index.htm -brouci, motýli a hmyz, fotografie, texty, odkazy
mineralogie.hyperlink.cz/index2.htm -mineralogie-galerie
www.innerbody.com -anatomie člověka-výuka
www.mednet.cz/pacienti/cisla -o lidském těle zajímavosti a doplnění
home.worldonline.cz/~ca080987/index.htm -biologie člověka
www.stromy.cz -stromy v Čechách
ryby.goldcafe.cz -ryby v Čechách
www.hyperlink.cz/tks/ekologie.htm -ekologie
www.ics.uci.edu/~eppstein/gina/bio.html -odkazy na interaktivní biologii
www.zabiny.cz/stefl -výukové programy, v sekci zdarma

Hudební výchova

www.disk.cz/edu/index.php -články o problémech, partitury autorů, programy(www.disk.cz/download/index.phpú
www.hudba.cz -encyklopedie české hudby chronologicky, MP3
www.radio.cz/hudba -dějiny hudby, formy, ukázky
www.mp3.com -mnoho dostupných MP3 i přehrávače
www.napster.com -MP3 server
www.volny.cz/jiri.taufer -zajímavé o HV
www.musica.cz/framescz.htm -soudobá česká hudba
sorry.vse.cz/~xvasv02/zpevnik -zpěvník
www.jsbach.org -J.S.Bach
w3.rz-berlin.mpg.de/cmp -info o hudebních autorech
www.musicsite.cz -hudba na Internetu
datadragon.com/education/instruments -hudební nástroje
www.faktor.cz/pckho -hudební odkazy
www.geocities.com/athens/delphi/9233/bach.html -J.S.Bach, MP3

Výtvarná výchova

www.ibiblio.org/wm/paint -historie umění s ukázkami děll
www.gallery.cz -naši výtvarníci
www.sanford-artadventures.com/index.html -výukové materiály a inspirace
www.arteducation.co.uk -náměty do hodin
www.warhol.org -muzeum Andy Warhola
www.ibiblio.org/wm/paint -internetové museum

Společenská výchova

www.spolved.web2001.cz -informace i testy
www.siscr.cz -portál internetových adres státní správy
www.prezinet.zde.cz -naši prezidenti
www.filosofie.cz -filozofie
www.sociologie.cz -sociologie
www.business.center.cz/business/pravo/zakony -zákony
www.mednet.cz/pacienti/sex/default.htm -sexuologie garantována R.Uzlem

Tělesná výchova

www.volny.cz/zemanici/1907.htm -jak se cvičilo roku 1907
www.askeric.org/cgi-bin/lessons.cgi/Physical_Education -hry, procvičování, dovnitř i ven...
www.utia.cas.cz/user_data/hanus/tao/joga.html -jóga
www.stan-co.k12.ca.us/calpe -nápady pro TV
www.pedigest.com -nápady pro TV