Astronomické, fyzikální a matematické odkazy

Velké portály 

www.scienceworld.cz -velmi dobře udělané noviny o vědě v angličtině
www.aldebaran.cz-sondy, novinky, odkazy, plazma, teorie, úkazy
www.vesmir.webzdarma.cz  =teorie…
fyzweb.cuni.cz -báječné stránky o vědě, astronomii, pokusy, odkazy, učební materiály...
www.seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets -podrobné stránky o sluneční soustavě, zajímavé odkazy na další stránky 
www.ian.cz -české astronomické noviny

Astronomie, Věda 

www.mff.cuni.cz/cz/predna2-přednášky
astro.mff.cuni.cz/cz/predna2.htm  =přednášky z MFF
www.asu.cas.cz/~andrea/astro.html -historie astro
www.astro.cz  -česká astronomická společ. 
www.sciam.com
www.landskrona.se/kultur/tychobrahe/link.html -seznam adres o vědách i muzea
pteryx.naur.cuni.cz/~fikacek/prednask.htm -přednášky
cyber.felk.cvut.cz
www.plutomission.com
pluto.jhuapl.edu/
space.jpl.nasa.gov =jak vypadá Země z Jupiteru…
www.exploratorium.edu/ronh/weight/-váha člověka na různých planetách
sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astronomie
www.esa.int/export/esaCP/index.html
ktiml.mff.cuni.cz/vyuka/materialy.hmtl  =učební materiály
public.web.cern.ch/Public/whatiscern.html -stránky CERNu
www.spacedaily.com -anglické stránky
planetquest.jpl.nasa.gov/science/science-index.html
www.idnes.cz  -pravidelné zpravodajství
www.rozhlas.cz/sever/planetarium
devetplanetov/ =slovensky stránky o planetách
www.astronomie.cz -zajímavé noviny o astronomii, různých akcích apod.
www.fw.cz/beska1 -středoškolský kurz astronomie
www.ian.cz/observatory -virtuální observatoř
moon.astronomy.cz -prohlídka Měsíce
rady.astronomy.cz -rady začínajícím astronomům
www.astro.washington.edu/astroj -astronomický časopis
astro.sci.muni.cz/novinky.html -novinky z astronomie
space.jpl.nasa.gov -sluneční soustava
auditorium.eastnet.cz/astro -astronomické auditorium


Organizace 

www.nasa.gov
www.esrin.esa.int =ESA
hdsn.eoc.nasda.go.jp
www.cnes.fr
www.asu.cas.cz =Odřejov 


Kosmonautika

www.spaceflightnow.com
www.lib.cas.cz/knav/space.40/index.html  =česká encykl.
www.astronautix.com/  =encyklopedie
www.quick.cz/kosmos-news/
www.space-portal.net 

Fyzika

fyzika.gymnachod.cz/sem/langr/varvody.html -tak tady se dostanete na stránky, kde vám poví, jak si můžete doma udělat různé pokusy
w.quido.cz/fyzika/uvod.htm -zde vás provedou stránky odpověďmi na otázky jako proč hoří papír a tak podobně
www.fjfi.cvut.cz  =fakulta jaderné fyziky
www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/olympid/index.htm
=Fy olympiáda+úlohy, studij.materiály, lit.
www.quido.cz/redirect.asp?id=2 -veletrh nápadů učitelů fyziky(www.quido.cz/Archiv/archiv.htm)
www.pef.zcu.cz/pef/kof/sk_fy/w_sf.htm -časopis Školská fyzika -historie, nápady...
www.jaroska.cz/zamest/piskac -pokusy, nápady...
www.energyweb.cz -česká encyklopedie energie
freeweb.pdq.net/headstrong -bizarní krámy co vyrobit v kuchyni(překlad-hp02.troja.mff.cuni.cz/~urbanova/bizarni_kramy.htm)
www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/Olympid/index.htm -fyzikální olympiáda
www.hyperlink.cz/bures -program na převod jednotek
www.upol.cz/resources/exfyz/vyber.htm -časopis matematicko-fyz.-informatický
www.geocities.com/SiliconValley/Grid/9625/fyziknet.htm -významní fyzikové
www.volny.cz/fyzikavkuchyni -fyzika v kuchyni
www.sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm -dobře udělané maturitní otázky z Fy
www.physics.umd.edu/deptinfo/facilities/lecdem/demolst.htm -pokusy
katalog.atlas.cz/vzdelavani/veda/fyzika -o fyzice na atlase

Matematika

www.univie.ac.at/future.media/moe -výuka matiky online, testy, programy...
adyhash.jinak.cz -výuka funkcí, zvolit tlačítko obsah
math.hyperlink.cz -matika pro SŠ, tvoří sami studenti
home.pf.jcu.cz -matematická olympiáda
www.volny.cz/vesely.marek -výuka matiky pomocí pohádek
www.volny.cz/geometrie -Cabri geometrie
home.pf.jcu.cz/~vanicek/cabri -vše o Cabri geometrii
www.cabri.net -domovská stránka programu Cabri geometrie
www.pef.zcu.cz/pef/kmt/cabri/mgkp2001/index.html -seminární práce z geometrie
www.math.muni.cz/~sisma/history/uvod.html -historie matematiky
e-math.ams.org -matematický rozcestník
archives.math.utk.edu -odkazy na další
www.math.com -další odkazy
www.ics.uci.edu/~eppstein/geom.html -geometrie v akci
zeus.polsl.gliwice.pl/~hglinski -virtuální geometrické modely
www.members.tripod.com/matsoutez -soutěž v matematice
www.mathsoft.com/asolve/constant/constant.html -matematické konstanty
aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/earth.html -historie matematiky
web.redbox.cz/gambit -rozsáhlé sbírky příkladů na CD-ROM
www.volny.cz/plavjanik/dg.html -vykreslení rysu, axometrie, konstrukce...
sweb.cz/josef"chaloupka -matika, výuka internetu, sbírka příkladů, slovní zásoba, na práva, pravopis, testy.....


Lidé v astronomii, fyzice,mat… 

www.gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians -seznam matematiků 
www.hawking.org.uk/text -o Hawkingovy, přednášky 
www.jcmf.cz/fvs/15/ -o Feynmanovi
www.scs-intl.com/online -o Feynmanovi
www.feynmanonline.com  -velmi zábavně udělaná stránka o Feynmanovi, vtipy ze světa fyziky...
www.groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Feynman.html
www.eldar.cz/kangaroo/einstein/  =texty o Einsteinovi 
www.aboutdarwin.com -Darwin