Praktika

"Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe."-Kraus

Praktika I.

Úloha č.II.-Harmonický oscilátor(doc), výpočty a grafy xls
Úloha č.VI.-Reologie(doc), výpočty a grafy xls
Úloha č.VIII.-Kalibrace termočlánku(doc), výpočty a grafy xls
Úloha č.IX.-Modul pružnosti(doc), pomocné výpočty xls
Úloha č.X.-Rychlost šíření zvuku(doc), pomocné výpočty xls
Úloha č.XI.-Dynamická zkouška deformace těles v tlaku(doc), výpočty a grafy xls
Úloha č.XIII.-Setrvačnost kola(doc), výpočty a grafy
Úloha č.XVI.-Brownův pohyb(doc), pomocné výpočty xls
Úloha č.XXI.-Tíhové zrychlení(doc), výpočty a grafy xls