STŘÍPKY MYŠLENEK

Karla Procházková 

1. Nic menšího, než sám vesmír nám nemůže dát odpovědi na naše otázky. Protože cokoliv menšího je jen pouhou jeho součástí.
2. K tomu, aby se změnil vesmír, stačí jen nepatrný pohyb člověka. Avšak k tomu, aby se změnil člověk, je třeba vynaložit všechny síly vesmíru, a ani to kolikrát nestačí.
3. Položit otázku zabere pár vteřin. Hledáním odpovědi však můžeme strávit celý život.
4. Nejde sednout na koně a hned jet krásně. Jde však o to dosáhnout jízdy, se kterou budeme spokojeni.
5. Život je sen, který můžeme ovlivnit.
6. Dobrý román nepotřebuje složitý děj, stačí mu hluboká(jednoduchá) myšlenka.
7. Kdyby každý měl přečíst co nejvíce knih jiných, nikdy by se nezmohl napsat něco svého.
8. Psát, znamená tvořit nové životy. Životy, s jejichž průběhem si můžeme prohrát, ale musíme se s nimi ztotožnit.
9. Z pohledu jiných "nečinné" sezení nic nepřináší. Ale z pohledu našeho pro nás může být tím nejdůležitějším.
10. Dívat se znamená nasávat. Být slepý, znamená nepřipouštět si okolí.
11. Naučit se rozumět písmenům, papíru a tužce, sobě, člověku a zemi, vesmíru a životu, to je hlavní poslání člověka. 
12. Ne se učit věci, o kterých nejsme přesvědčeni, že jsou dobré, těch dobrých je tolik, že by nám vystačily na několik životů.
13. To je autobiografie, v které jsem ztvárnila svou duši. to je autobiografie, ve které jsem popsala své neuskutečněné myšlenky, tajné částečky mého já."
14. Vždy jsem si přála mít přátele, kteří by za mnou skočili i do ohně. Místo nich na mě obvykle čekají jen váhající stíny, kteří se přáteli nazývají.
15. Ano, trpím, že musím nést na bedrech vlastní život, trpím, že musím poslouchat řeči vlastní duše, trpím, že musím žít vlastní život, který nemohu nikomu jinému uvalit na hlavu, a trpím, že stále zjišťuji, že se pod tou tíhou stále více prohýbám.
16. Myšlenka je jako paprsek, který nám náhle zasvítí do hlavy. A my musíme dbát jen o to, abychom ji měli v tu chvíli otevřenou.
17. Myšlenky můžeme skládat na sebe a stavět z nich schody. Někdo je má pevné, někdo vrtkavé a někdo je nemá vůbec.
18. Dobrá myšlenka dokáže člověka povznést skoro stejně vysoko jako dobré jídlo.
19. Kdybychom nežili většinu času hmotnými a jednoduchými věcmi, nebyli bychom nikdy schopni strávit pár chvil věcmi složitějšími.
20. Za oponou zuřivosti se skryje každá chytrost.
21. Každý mlátí to, co je mu nepříjemné. Hlupák se snaží umlátit moudrost, protože mu ukazuje věci, které on sám postrádá.
22. Až v bezbřehé nekonečnosti hvězdné oblohy poznávám svůj konečný život.
23. Trochu míň se mrač a trochu víc se směj.
24. To nebylo řečeno pro krásu slova, ale pro krásu myšlenky. V jiné chvíli a na jiném místě by ta slova pozbyla na vtipu a duchu.
25. Ale naděje je život.
26. Kdyby nebyly na cestě problémy, nepřišel by ani úspěch. Kdyby to tak nebylo by oč usilovat.
27. Člověk je v dnešní době zahlcen tolika složitými mechanismy, které mu mají usnadnit práci, že ani nemá čas přemýšlet nad věcmi jednoduchými.-taťka
28. Člověk nemusí mít moře peněz, aby cestoval a poznával. Stačí, když se vydá do vlastního nitra. to jsou končiny neznámé a lidským okem neprozkoumané, jejichž poznání mu přinese větší rozkoš, než sebevzdálenější kraj.
29. O toho, kdo nic nemá, ani lupiči nezavadí.-Jde jen o to, jedná-li se o výhodu. Život je totiž neustálá výměna. A když nic nenabídneme, nemůžeme ani očekávat, že něco dostaneme.
30. Myšlenky skáčou ze člověka na člověka a ne na každém se chytnou.-Petr(brácha)
31. O lásce už bylo napsáno tolik. Ale řekněte mi kohokoliv z nich, a já vám dokážu, že neřekl vše.
32. „Člověk musí číst oddechovou literaturu, aby poté dokázal ocenit literaturu odbornou.“
33. „Přemýšlet o každé větě, která nás zaujme. Nechat si ji převalovat v hlavě a udělat si na ni vlastní názor. Snažit se objevit, proč ji dotyčný vyřkl nebo napsal. Přenést se z povrchu do hloubky. A proto nelze zahltit mysl tisíci(nebo spíš je velmi jednoduché, ale ne to pravé) myšlenkami, které jsme nepromysleli a tisíckrát lepší je nechat vstoupit jen jedinou myšlenku a s tou se mazlit, hýčkat ji a vytěžit z ní co nejvíce.“