CITÁTY

Myšlenky 


Non est magnus pumilio, licet in monte constiterit.-Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.-Plinius ml.

1. Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje.-Walther
2. Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.-Steinbeck
3. "Čas letí," zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my.-Talmud
4. Prázdná slova se snadno přenášejí.-Janovic
5. Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.-Seneca
6. Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače
7. Nůž a slovo ber za správný konec.-Kampučské přísloví
8. Mluviti-mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot.-John
9. Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit, a šedesát, než se naučí mlčet.-Feuchtwager
10. Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš v sobě.-Babler
11. Je skutečně mnoho lidí, kteří pouze čtou, aby nemuseli myslet.-Zapomínám většinou to, co jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl, ale vím tolik: obojí přispívá k udržení mého těla a mého ducha.-Lichtenberg
12. Vzdělanost lze přejímat od jiných-moudří můžeme být jedině moudrostí vlastní.-Montaigne
13. Každá myšlenka je ukradena z prvků vesmíru.-Lec
14. Kdo nic nezkusil, nic neví.-přísloví
15. Kámen lze hodit do vzduchu a přece mu křídla nenarostou.-Hebbel
16. Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe.-Kraus
17. Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.-Rochefoucauld
18. Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.-Carlyle
19. Do zavřených úst nevletí moucha.-Francouzské přísloví
20. Umění paměti záleží v umění pozornosti.-Johnson
21. Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.-Leo
22. Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby v sobě nosil to, co kdy snědl. Z tohoto žil tělesně a z onoho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.-Schopenhauer
23. Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.-Šalamoun
24. Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.-K.Čapek
25. Jest potřeba moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.-Cicero
26. Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem.-Werich
27. Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.-Seneca
28. Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.-Buddha
29. První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.-Goethe
30. Génius není nic jiného než velká schopnost trpělivosti.-Buffon
31. Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém?-Když jde Pokora k Moudrosti na radu.-Havlíček
32. Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.-Babler
33. Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí.-Seneca
34. Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo ani brýle.-Švédské přísloví
35. Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho, co jsme zapomněli.-Ebner-Eschenbach
36. Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.-Michelangelo
37. Mám báječnou paměť, jenže krátkou.-Fernandel
38. Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.-Aristoteles
39. Čtení je nejlepší učení.Sledovat myšlenky velkého člověka-to je ta nejzajímavější věda.-Puškin
40. Zapomnětlivost je důsledek velmi usilovného myšlení, nebo jeho naprosté absence;právo být zapomnětlivý mají tudíž géniové a idioti.-Rubinštejn
41. Jediné, co vím, je, že nevím nic.-Sokrates
42. Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten se učí.-Shaw
43. Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.-Zeyer
44. Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.-tille
45. Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.-J.Čapek
46. Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.-Perské přísloví
47. Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují.-Heine
48. Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se otravovat.-Shaw
49. Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.-Němcová
50. Slovo nezmůže nic bez myšlenky.-Guyau
51. Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.-Saint-Exupéry
52. Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.-K. Čapek
53. Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.-Cicero
54. O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.-Seneca
55. Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný.-Shaw
56. Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.-Rochefoucauld
57. Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.-Diderot
58. Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.-Konfucius
59. Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.-Panin
60. Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen když jsou stále živeny.-Vauvenargues
61. Kdo je moudrý?-Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný?-Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý?-Kdo je spokojen se svým osudem.-Talmud
62. Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku.-Cheilón
63. Kdo oslovi myje hlavu, plýtvá mýdlem.-Italské přísloví
64. Vědění je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc.-Cowper
65. Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.-Aristoteles
66. vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.-T.G.Masaryk
67. Musíš se mnoho učiti, abys poznal, že málo víš.-Montaigne
68. Inteligence není choroba nakažlivá.-Wilde
69. Člověka většinou žene ctižádostivost. Ale pak stejně vzpomíná jen na ty lidské momenty. Alespoň já jo. V tomhle věku se už přestanete hnát nahoru, protože buď už tam jste, anebo zmoudříte a víte, že se tam nic zvláštního neděje. Že člověk tam leze jen proto, aby tam byl. A když tam jste, koukáte se rychle dostat dolů, protože tam je tepleji. A jedná se o to, aby člověk během svého vývoje nezhloupnul. Aby se nezačal klanět sám sobě, protože pak se přestane vyvíjet.-Sovák
70. I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.-Seneca
71. Naše štěstí je, že ho mnoho nemáme.-Shakespeare

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.-Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.-Cicero

1. Je někdy moudré dělat hlouposti.-Berlioz
2. Sotva můžeš zacházet s blátem a neumazat se.-Walther
3. Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel.-Arabské přísloví
4. Není moudré být moudřejší, než je nutno.-Quinault
5. Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší si hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.-Humboldt
6. Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.-John
7. Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky.-Schopenhauer
8. Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni.-Babler
9. Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.-Seneca
10. Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.-Schopenhauer
11. Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.-K.Čapek
12. Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.-Čechov
13. Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral, už ho neudržíš.-Talmud
14. Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným:je sám se sebou spokojen.-Napoleon
15. Hlupák nalezne vždy většího hlupáka, jenž ho obdivuje.-Boileau
16. Chytrý se nedopouští malých hloupostí.-Goethe
17. Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje.-Konrád
18. Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama.-Kästner
19. Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy.-Moravia
20. Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.-Tuwim
21. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé...Werich
22. Hloupost je cosi neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, na ní ztroskotá.-Flaubert
23. "Chtěl bych"neznamená nic, "chci" dělá divy.-Vinet
24. Paměť slábne, pokud ji necvičíš.-Cicero
25. Hloupost je stručná a beze lsti, kdežto rozum se vykrucuje;rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá.--Dostojevskij
26. Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.-Seneca
27. Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý.-Babler
28. Hlupák je jenom ten, kdo nikdy nemyslí jinak.-Barthélemy
29. Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.-Kutina
30. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.-Komárek
31. Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh čtenářstva.-Tolstoj
32. Bez filosofie se člověk na světě obejde. Ale bez humoru žijí jenom hlupáci.-Prišvin
33. Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.-české přísloví
34. Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň.-Plautus
35. Nedůvěra je moudrost hlupáků.-Shaw
36. Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.-Gracián
37. V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné-bohužel nejen v notách.-Dušek
38. Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!-Voltaire
39. Přílišná horlivost působí jenom omyly.-Moliére
40. Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou; Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.-Werich
41. Odejít na onen svět je velká hloupost, když se na tomto světě můžeme mít dobře.-Moliére
42. Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte ho. Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho. Ten, kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Vyhněte se mu. Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následujete ho.-Arabské přísloví
43. Hysterie-jediné čestné východisko ženské hlouposti.-John
44. Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní.-Vauvenarguen
45. Řekneš-li si, je to tak a tak, pokus se představit si, že to může být právě naopak.-Weilová
46. Sobě samému je každý nejméně znám.-Cicero

Ridentem dicere verum, quid vetat.-Co brání říkat pravdu jakoby žertem.-Horatius

1. Humor je jisté vědění světa, je to umění vidět svět.-K. Čapek
2. Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.-Arabské přísloví
3. Smích to přijde nejlaciněji a jde to nejvíc k duhu.-Pourrat
4. Spíše ztratit přítele než vtip.-Quintilianus
5. Smích umí většinou závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká přísnost.-Horatius
6. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.-Werich
7. Vtip je vynálezce a rozum pozorovatel.-Lichtenberg
8. Smích, jak předpokládám, je vyjádření vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám-nebo bychom se zbláznili.-Chaplin
9. Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.-Schmidt
10. Vtip je náhlá svatba dvou myšlenek;před jejich spojením nikdo nevěřil, že se k sobě hodí.-Schmidt
11. Směj se a celý svět se směje s tebou;plač a pláčeš sám.-Turkmenské přísloví
12. Zcela ztracený ze všech dní je ten, v němž se člověk nezasmál.-Chamfort
13. Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.-Japonské přísloví 
14. Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.-Nietzsche
15. Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů-Hemingway
16. Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají.-Goethe
17. Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.-Cronin
18. Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se smál.-La Bruyére

Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent-Noc a láská a víno, tys nemohou rozumně radit.-Ovidius

1. Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.-Asturias
2. Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.-Bloy
3. Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.-Becher
4. Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.-Benešová
5. Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí.-Conrad
6. Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.-Shaw
7. Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat!-Africké přísloví
8. Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.-Americké přísloví
9. Kde není lásky, vynikne každá chyba.-Anglické přísloví
10. Co oko nevidí, to srdce nebolí.-Arabské přísloví
11. Předem chápat dokáže jen velké srdce.-Arbuzov
12. Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.-Arndt
13. Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.-Busch
14. Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.-K. Čapek
15. Muž a žena jsou si přírodou předurčeni ke spolužití, i když se nesnášejí. Jsou jako hráči šachu, z nichž, když jeden táhne černými, druhý musí táhnout bílými figurkami.-Büchner
16. Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.-Bolognessi
17. Sen ženy: mít malou nohu a žít na velké.-Tuwim
18. Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou-možná s ní udělá lepší tah.-Pope
19. Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.-Browning
20. Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.-Corneille
21. Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.-Clair
22. Láska hory přenáší, ale s blbostí nehne.-Jiří Žáček
23. Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.-Casson
24. Manželství má tu výhodu,že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje.-Cato
25. Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.-Butler
26. Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost.-Shakespeare
27. Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.-Cervantes
28. Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.-Donne
29. Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil.-Ginsberg
30. Dva milostné dopisy píšeme těžko-první a poslední.-Petrarca

Omnia cum amico delibera, sed de ipso primus.- O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.-Seneca

1. Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.-Montaigne
2. Přátelé mají mít přednost před králi.-Voltaire
3. Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.-Euripides
4. Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného.-Bonnard
5. Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka, kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce, ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.-Bonnard
6. Přátelství je součást lidského štěstí.-Werich
7. Přátelství předpokládá nezištnost.-Maurois
8. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.-Werich
9. Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.-Bacon
10. Přátelství násobí radost a dělí žalost.-Bacon
11. Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.-Hubbard
12. Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.-turecké přísloví
13. Falešný přítel je jako kočka-zpředu líže, zezadu škrábe.-Slovinské přísloví
14. Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.-Polské přísloví
15. Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.-Arabské přísloví
16. Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno.-Wilde
17. Kdyby měly rady větší cenu, lidé by jimi skrblili.-Vymazal
18. Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.-Kraus
19. Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.-Mann
20. Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého.-Mathesius
21. Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.-Čínské přísloví
22. Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.-John
23. Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.-Aristoteles
24. Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.-Chamfort
25. Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.-Babler
26. Přítel-člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.-Anglické přísloví
27. Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.-Wilde
28. Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.-Jeroným
29. Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.-Latinské přísloví
30. Poznej sebe sama-a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí.-Babler
31. Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.-Carlyle
32. Pravdivou chválou mysl roste.-Latinské přísloví
33. Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby.-Východní moudrost
34. Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.-Dutourd
35. Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší,ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.-Dostojevskij
36. Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec světa.-Východní moudrost
37. Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.-Tibetské přísloví
38. Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní.-John
39. Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.-Rochefoucauld
40. Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím.-Moliére
41. Nedělejme si nepřátele z těch, kteří kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli. Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.-La Bruyére
42. Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.-Maurois
43. Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdož jsou s námi stejného mínění!-John
44. Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.-Moliére
45. Promiňte mi tento dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký.-Pascal 
46. Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.-Epikuros
47. Dobré jest i v pekle míti přítele.-John
48. Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům.-Medici
49. Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli,s nepřáteli se už vypořádám sám.-Jindřich IV.
50. Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství.-La Bruyére
51. Mám nepřátele, tedy něco znamenám.-Procházka
52. Někteří z tvých přátel tě chválí, někteří tě haní; přidrž se těch, kdo tě haní, a straň se těch, kdo tě chválí.-Talmud
53. Dokud ti štěstí bude přát, budeš mít přátel mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.-Ovidius

Naturam espellas furca, tamen usque curret.- Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí.-Horatius 

1. A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.-Werich
2. Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.-Bacon
3. Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší výše fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti.-Bogza
4. Soudím, že pánbůh tvoříc člověka, přecenil svoje možnosti.-Wilde
5. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.-Hippokrates
6. Což nemá všechno, co je nás schopno nadchnout, barvu noci?-Novalis
7. Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobě i tělo.-Seneca
8. Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnsější z lidí.-Picasso
9. Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.-Saint-Exupéry
10. Kdykoliv chceš, seš volnej jak pták.-Chaplin.
11. Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není.-Vian
12. ...nejsi takový eso, abys vymyslel všechny voloviny, co jich můžeš nakecat.-Queneau
13. Jedině příroda ví, co chce.-Goethe
14. Je celkem velice snadné psu rozumět a naučit se číst jeho myšlenky. pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit.-Munthe
15. V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane.

Ars hominem format nec sinit esse malum.-Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný.-Walther

1. Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.-Arabské přísloví
2. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne.-Čínské přísloví
3. Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. právě tak život ze samých nedělí.-Paul
4. Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.-Hemingway
5. Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít.-Flaubert
6. Miluji tak své umění, že jsem šťasten, jen když je dělám sám pro sebe.-Moreau
7. Slabá místa v knize musí být napsána lépe než všechna ostatní.-Flaubert
8. Kniha bez čtenářů je věc mrtvá a nicotná.-Vančura
9. Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.-Čínské přísloví
10. Je škodlivé číst o nějakém předmětu dříve, než jsme o něm přemýšleli sami, protože se s novou látkou vkrade do hlavy i nové hledisko na ni a cizí poměr k ní, a to tím snáze, že nás lenost a netečnost přímo vybízejí k tomu, abychom si ušetřili námahu myšlení.-Schopenhauer
11. Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko.-Ionesco
12. Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy.-Tolstoj
13. Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.-France
14. Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.-J.Čapek
15. Co je napsáno bez námahy,je obvykle čteno bez potěšení.-Johnson
16. Někdy jsem četl knihu s rozkoší a pohrdal jsem autorem.-Sfiwt
17. Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.-Pascal
18. Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, co nutí přemýšlet ostatní.-Roux
19. Není větší utrpení, než když se mi myšlenka nevyvede ve slovech!-Dostojevkij
20. Pero nadělalo stokrát víc zlého nežli meč.-Arnaultid
21. Talent je odvaha začínat stále znovu.-Honegger
22. Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.-Wilde
23. Hudba musí nám být něčím božským, co otevírá naše nitro.-Thern
24. Krása je otevřený doporučující dopis, který pro vás již předem získává srdce druhých.-Schopenhauer
25. Jak člověk jednou začne,-totiž začít nemusí, ale dodělat musí!-K.Čapek
26. Běda umělcům, po kterých nikdo neplivá.-Vega
27. Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i nejrozumnějšímu člověku přihodí dosti často. Ale kvůli knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku znamená hřešiti proti duchu.-Schopenhauer
28. Nemít myšlenku-a dovést ji vyjádřit-v tom se pozná novinář.-Kraus
29. Umění činí viditelným neviditelné.-Klee
30. Klasikem nazýváme spisovatele, kterého můžeme chválit, aniž bychom ho četli.-Chesterton
31. Člověk je dítětem svého díla.-Cervantes
32. Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.-Voltaire
33. Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.-Thoreau
34. Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu.-Braque
35. ...epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti,kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá...Werich 
36. Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat.-Paul
37. Raději bych byl člověkem v podkroví se spoustou knih, než králem, kterému se nechce číst.-Macaulay
38. Je holdem umělci, když ho vykrádají.-Braque
39. Právě chyby dávají někdy obrazu život.-Bonnard
40. Není těžké dělat věci nové, ale dobré.-Rolland
41. Cílem není malovat život, ale dát život malbě.-Bonnard
42. ...Jak začnete humor definovat, rozpitvávat, teoreticky vysvětlovat, už je po srandě.-Císler
43. Spisovatel nesmí zveřejňovat svoje pochybnosti o vlastním díle. Našla by se na ně nejjednodušší odpověď: "A kdo tě nutí, abys tvořil? Když je to takové utrpení, proč ho snášíš?" Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, ať jsou jakékoliv.-Camus
44. Ke psaní musí být tři věci-pero, inkoust a rozum.-Bengálské přísloví
45. Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.-Japonské přísloví
46. Umělci...jsou vši, které lezou po literatuře.-Hemingway
47. Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout.-Hemingway
48. Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.-Čechov
49. Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.-Nietzsche

Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.-Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý.-Lucretius 

1. Život leze prožít v jednom dní. Ale co s tím zbývajícím časem?-Lec
2. Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední;vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala.-Horatius
3. Život není to, co chceme, ale to co máme.-Lustig
4. Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm.-Lewis
5. Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a chladu.-Čínské přísloví
6. Sen je kanál, který vede pod skutečností.-Reverdy
7. Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.-Havlíček
8. Co nepřijde v pravý čas, nepřijde nikdy.-Bjóŕnson
9. Člověk vytváří člověka ke svému obrazu-ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná.-Reverdy
10. Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní.-John
11. Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli.-Seneca
12. Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.-France
13. Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.-John 14. Kdo má své místo na vrcholu sopky, je vždycky v nebezpečí.-Skienkiewicz
14. Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu.-Kotzebue
15. Neberte život příliš vážně. Beztak z něho nevyváznete živí.-Hubbart
16. Pocit plného zdraví získáme jen nemocí.-Lichtenberg
17. Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli.-španělské přísloví
18. Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.-Wilde
19. Lenoši chtějí pořád něco vykonat.-Vauvenargues
20. Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.-Herben
21. Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá.-Sartre
22. Nuda olupuje duši o její pružnost: zbavuje ji také síly; je tedy třeba spoutat duši pevnými rozhodnutími. To je neomylný lék, který s úspěchem užívali všichni nešťastní pozemšťané, mniši a vězňové.-Stendhal
23. Jen rány dávají tvar věcem. I životu!-Schulz
24. Myslím, že člověk má jít vpřed a nezatěžovat se vzpomínkami. Kdyby bylo božím přáním, aby člověk couval, byť jen ve vzpomínkách, byl by mu zasadil oko vzadu do hlavy.-John
25. Tento život je chorobinec, v němž každý chovanec je posedlý touhou vyměnit si lůžko. Ten by rád stonal poblíž kamen, onen zase věří, že by se uzdravil u okna.-Baudelaire
26. Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou vydržet.-Pagnol
27. Kdo ti řekl blázne, že tvá cesta nemá mít co nejvíc oklik a ošemetných srázů, pochop, že tvá chůze musí být co nejnamáhavější a nejkrvavější, abys věděl a mohl říci druhým, co je to ráno, krok kupředu i pevná země pod nohama. Snad se nikdy nedočkáš cíle v tomto krvavém údolí, ale jdi, jdi a plahoč se, jako bys jej měl neustále před očima-tak nemůžeš zeslábnout a klesnout.-Scheinpflugová
28. Po něčem toužit jest již důvod k žití.-Vrchlický
29. Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.-Russel
30. Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu bude mít větší chuť.-Thomsonová
31. Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil.-Camus
32. Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.-Shakespeare
33. Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.-Plinius
34. A jak se říká: jen když je koryto. Svině je již najdou.-John
35. Celý život je přímo ideálně začarovaný kruh. Lze jej vyjádřiti touto větou: Lopotíme se a staráme se k tomu cíli, abychom se nemusili lopotit a starat.-John
36. Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.-Konfucius
37. Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti.-Munthe
38. Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný;stále se jen žene za budoucností.-Epikuros
39. Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila.-Kafka
40. Úspěchy jiných mne málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené.-Renard
41. Nejtěžší je odpovídat na mlčení.-Camus
42. Nikdy nejsme tak šťastni, nebo nešťastni, jak si myslíme.-Rochefoucauld
43. Stojí za to být poctivým člověkem. Přinejmenším ti to nikdo nebude závidět.-Rivarol
44. Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.-Maurois
45. Život je i v abecedě na konci.-Laub
46. Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru.-Stevenson
47. Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.-Hazlitt
48. Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.-Seneca
49. Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je.-Lichtenberg

Vita quam sit brevis simul cogita.-Mysli na to, jak je život krátký-Plautus

1. Ne každý se narodil k tomu, aby otvíral okna. Ale hodně lidí se narodilo k tomu, aby se zadusili.-Michaux
2. Poznal jsem totiž, že člověk, je zcela podoben citadele. Rozboří zdi, aby dosáhl svobody, ale zbude z něho jen stržená a hvězdám otevřená pevnost.-Saint-Exupéry
3. Život není hledání zkušenosti, ale hledání sama sebe. Objevíme-li vlastní stav do základu, všimneme si, že tento stav těsně souvisí s naším vlastním osudem, a dojedeme klidu.-Pavese
4. Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme.-Picasso
5. Mlčení je řeč všech řečí: nepotřebuje slova.-Babler
6. Krása je nám sladká, protože tančí s naším životem stejnou prchající melodii. Vědění je nám vzácné, protože nikdy nebudeme mít čas dovršit je.-Thákur
7. Drž se břehu, až jiní zamíří na širé moře.-Vergilius
8. Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji.-Ustinov
9. Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným-ale nešťastným.-Remarque
10. Máš mě, nedbáš mne, ztratíš mě, poznáš mne.-Přísloví
11. Nic nedal život smrtelníkům bez námahy.-Horatius
12. Je to zlé, nudíš-li se ve společnosti lidí. Ale nejhorší je, nudíš-li se sám.-Babler
13. V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš.-Terentius
14. Žijeme životem jen polovičatým, hledíme-li pouze na povrch věcí, cítíme-li pouze jejich hmotu a nepronikáme-li k jejich nitru, k jejich bytosti a duši.-Babler
15. Je-li ruka prázdná, jestřába nepřiláká.-Walther
16. Umět o sobě mlčet-velká ctnost.-Babler
17. Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále.-Ovidius
18. Kdo neumí plavat nemůže se utopit. Ale ještě častěji se utopí ten, kdo neumí plavat dobře.-Babler
19. Jsme prach a stín.-Horatius
20. Budeš-li mít bohatství a přesto nebudeš cestovat, mnoho slastí a světských rozkoší ti zůstane utajeno, neboť dokonalý požitek je vidět nevídané, slyšet neslýchané a nalézt nenalezené, a to vše nenajdeš nikde jinde než na cestách. Lidé zcestovalí, kteří viděli svět a leccos zažili, bývají moudří. Arabové říkají: Slyšet o něčem není jako vidět to na vlastní oči.-Kajká-ús
21. Správná volba. V životě na ní mnoho záleží: předpokládá dobrý vkus a správný názor, protože píle ani nadání nestačí. Kde není volba, není ani dokonalost. Skýtá dvojí výhodu: moci si vybrat, a to co nejlépe. Mnozí lidé plodného a bystrého ducha, sotvaže mají volit, nevědí, kudy kam: přidruží se vždycky k tomu nejhoršímu, jako by měli zálibu v omylech. proto správná volba je jedním z největších darů shůry.-Gracián
22. Jak málo lidí dovede držet krok s tím, koho provází.-Babler
23. Žádná věc není tak špatná, aby v něčem nebyla platná.-Walther
24. Životu umění slouží, moudrost vládne.-Seneca
25. Nový čím nasákne džbán, tím páchne, i když je starý.-Walther
26. Nejlepší naše záměry a myšlenky dozrály právě v čase, kdy jsme si vyčítali, že nic neděláme.-Babler
27. Odborníci se vždy zlobí, když laika napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.-Steinbeck
28. Kdo se cítí sám sebou jist, nepřehání v řeči ani v gestech.-Babler
29. Prvotní poznání, které my dospělí máme sdělovat mladým, nezní tedy takto: "Skutečnost už s vašimi ideály zatočí.", ale "zapusťte kořeny svých ideálů tak, aby vám je život nemohl vzít." Jak zcela jiný by byl svět, kdyby lidé zůstali tím, čím byli ve svých čtrnácti letech.-Schweitzer
30. Život je stálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho odvádí.-Kafka
31. Snáze pochopíš lidstvo, než porozumíš jednotlivému člověku.-Babler
32. Bože, buď mi nápomocen, abych našel světlo, jestliže se mýlím, a abych nebyl nesnesitelný, mám-li pravdu.-z muslimské modlitby
33. Liška mění srst, nikoli zvyky.-Suetonius
34. Poutník, jenž prázdnou má kapsu, i lupiče vida si zpívá.-Iuvenalis
35. Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt.-Corneille
36. Jediná radost na světě je začínat. Je hezké žít, protože žít znamená začínat neustále, v každém okamžiku. Jestliže člkověku chybí smysl pro tohle...chce zemřít.-Pavese
37. Buď opatrný na slova, jejich váha klesá.-Babler
38. Některé myšlenky by se ani nedostali do světa, kdyby se někdo nesnažil vyhnat nám je z hlavy.-Huptych
39. Bouřím se, tedy jsem.-Camus
40. Intelektuál zpravidla pouze ví, kdežto obyčejný člověk to má hluboce zažito, a ten zážitek, to je můj bod takového odplutí...-Hrabal
41. Svůj vlastní životopis píšeš nejpřesvědčivěji, když ani nevíš, že jej píšeš.-Babler
42. Velikost života nespočívá ve vnějších okázalostech, nýbrž ve vnitřních prožitcích. Vnímavý venkovan žije větším, plnějším a dramatičtějším životem než král s hroší kůží.-Hardy
43. ...tak jako v životě jsem musel udělat kličky na kapesníku i v textech a jít tam, kde neočekávám ani sám sebe...-Hrabal
44. Rozřešený problém je mrtvý. Jeden problém je mrtev, ať žije druhý!-Soddy
45. Kde všechno hraje, něco nehraje.-Tackmann
46. Je lépe, začít něco s pochybnostmi a skončit s jistotou, než opačně.-Babler
47. Učte se, s jakým málem lze život uhájit holý, kolik příroda žádá.-Lucanus
48. Žij a připomínej si smrt, čas letí, a to, co říkám už není tady.-Persius
49. Kdo umí brát, leč i dává a nemyslí, že tím ztrácí, strach nezná, v šarvátce mírnost však volí radši, mínění druhých si váží a dobro zlem neoplácí-ten v životě dostane všechno, co srdce ráčí.-Sakja-pandita
50. Pokud jsem já kdy psal, tak jsem se snažil vycházet vždycky z toho, jak to je, a ne z toho, jak by to býti mělo. Nikdy jsem dopředu neměl žádný program,třeba jako humanismus. Je to sice krásná věc, ale já proti němu stavím hominismus-prostě příběh, události obyčejného člověka...Prostě obyčejný člověk, který to sice dělá taky, ale bez těch velkých gest, bez velké euforie.-Hrabal
51. Kdo štěstí s mocnými nesdílel, sdílí s nimi neštěstí. Vůz, jenž padá na dno srázu, strhuje s sebou i uštvané koně.-Brecht
52. Chce-li štěstí někoho svrhnout do propasti, vynese ho napřed co nejvýše.-Grimmelshausen
53. Kdybych nebyl tím, čím jsem, netoužil bych po tom, po čem toužím.-Laub
54. Tohle je nejkrutější: umění žít spočívá v tom, že umíme ukrývat před osobami, jež jsou nám nejdražší, radost z toho, že jsme s nimi-jinak je ztratíme.-Pavese
55. Jste jako všichni ostatní, kteří nemají srdce v těle, nemůžete vystát ty, kteří mají srdce příliš citlivé.-Camus
56. Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.-Cicero
57. Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.-Seneca
58. Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den.-Seneca
59. Lze otevřít ústa obdivem a zavřít zívnutím.-Lec

Possessa ferus pectora versat amor.-Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm.-Ovidius

1. Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.-Žáček
2. Odkládá-li žena konečné rozhodnutí, neznamená to ještě, že není odhodlána. Chce se jen přesvědčit o vaší odhodlanosti.-Delarue-Mardrus
3. Když se káa a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.-Indické přísloví
4. Abychom milovali lidi, musíme od nich málo očekávat: abychom viděli jejich vady bez trpkosti, je třeba zvyknout si odpouštět jim je, cítit, že porozumění je spravedlnost, kterou má slabé lidské pokolení právo žádat od moudrých.-Helvétius
5. Často malá opomenutá jiskra vyvolala velký požár.-Curtius
6. Je krásné odložíš-li někam svou neřest. Ale všechno pokazíš, budeš-li se tím pyšnit.-Babler
7. Láska je pro mysl člověka složitější než matematika-mnohdy s neřešitelnými případy.-Einstein
8. Existují tak věrné ženy, že mají vždy výčitky svědomí, když svého muže podvádějí.-Maupassant
9. Francouzi o svých ženách téměř nemluví. Bojí se, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni.-Montesquieu
10. Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování.-Hitchcock
11. Všichni muži hledají ideální ženu-bohužel vždycky až po svatbě.-Rowlandová
12. Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.-Shaw G.B.
13. Ženy nedokážou poradit, umí jen talentovaně odrazovat.-Pitigrilli
14. Ženy chtějí, abys měl rozum, jenom proto, aby tě o něj mohly připravit.-Žáček
15. Láska není kupec, který chce dostat zpět své investice.-Remarque
16. V lásce si člověk počíná jako dítě, které se chce dotýkat všeho, co vidí a rozbije vše, čeho se dotkne.-Denon
17. Nikdy neměl jistotu, že ho někdo miluje. přece však jednoho dne tu byla jistota, že není nikým milován: jasný, osvobozující pocit.-Handke
18. Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím větší má o ní zájem.-christie
19. Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným.-Wilde
20. Při výběru ženy je třeba použít stejné metody, jako při výběru látky: nevybírat při umělém osvětlení.-Fernandel
21. Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.-Channing
22. Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.-Wilde
23. Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.-Rochefoucauld
24. Kritika bez lásky je meč, který jen zdánlivě mrzačí druhé, ve skutečnosti však mrzačí vlastní srdce.-Morgenstern
25. Nebyl jsem doopravdy zamilován, ale cítil jsem jakousi něžnou zvědavost.-Fitzgerald
26. Nepouštějte svou manželku k umění! Co kdyby se stala nesmrtelnou?-Fišer
27. Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li jí pozvolna, avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost.-Eckan
28. Některý člověk se má tak rád, že si i v lásce vystačí se svým vlastním citem a vůbec k němu nepotřebuje toho, koho miluje.-Rochefoucauld
29. Mít stále nějakou pochybnost, kterou je třeba umlčovat, z toho pramení věčná touha, na tom se staví šťastná láska.-Stendhal
30. Nešťastná láska-tu mládí ani nezná. Čím víc bolí, tím je krásnější. V tomhle věku člověk hledá sebetrýzeň. Mládí po ní touží. Možná nevědomě.-Bartoška
31. Deset polibků zapomeneš snáze než jeden.-Jean Paul
32. Láska dovede i z génia udělat tupce a z tupce génia.-Rochefoucauld
33. Žena, která není hloupá, potká dříve nebo později lidskou trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která není hloupá, potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něho trosku. Podaří se jí to vždycky.-Pavese
34. Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.-Cicero
35. Těžko je milovat někoho, koho si nevážíme-neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc jak sebe.-Rochefoucauld
36. Kočka, kterou si nepustíš k tělu, nemůže tě poškrábat.-Kamenda 
37. Muži, střez se ženy, když miluje! Tehdy obětuje cokoli a každá jiná věc je pro ni bezcenná.-Nietzsche
38. Muž a žena jsou dvě noty, bez kterých struny lidské duše nevydají správný a plný akord.-Mazzini
39. Láska je výtažkem všech vášní.-Jean Paul
40. Ucho půjčuj každému, ruku příteli, rty ženě.-Arabské přísloví
41. Tajemství člověka je v tom, že když ho opustí milá, je celý zoufalý, ale když sám přestane milovat, nebo ctít říši, nic o svém ochuzení neví. Prostě si řekne: "Nebyla tak krásná, nebo tak milá, jak jsem snil..." a odchází, kam ho náhoda zanese. Ale svět pro něho už není zázrakem. A jitro už není jitrem návratu či jitrem probuzení v jejím náručí. Noc už není velikou svatyní lásky...Všechno zešedlo. všechno ztvrdlo. Ale člověk o svém neštěstí neví a nepláče. Raduje se ze svobody, která je svobodou nebytí.-Saint-Exupéry
42. Cosi se rozzářilo-vteřina jen jasná, a zase tma. Zestárnul milionkrát svět...Hra osudu? Či smích? Poselství? Nápověda?-To láska prozářila život náš a zhasla.-Davojan
43. Kam se poděje krása ženy, jestliže tu není muž, kterého by vzrušila? Kam lesk diamantu, když po něm nikdo netouží?...Člověk není živ z diamantu, nýbrž z určitého vztahu mezi diamantem a lidmi. ani z písku, nýbrž z určitého vztahu, mezi pískem a kameny. Ani ze slov v knize, nýbrž z určitých vztahů mezi slovy knihy, ze vztahů, které znamenají lásku, báseň, boží moudrost.-Saint-Exupéry
44. Rozum ženy je v její kráse, krása muže v jeho rozumu.-Arabské přísloví
45. Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední.-Rowlandová
46. Jako každý muž budu tvrdit, že ženy jsou nestálé, ale představu, že je to vada, budu každému muži vyvracet. Má-li jedna věc být lepší než druhá, musí být o to více naplněna změnou.-Donne
47. Milovat mne, to v první řadě znamená se mnou spolupracovat.-Saint-Exupéry
48. Kdo nežárlí i na kalhotky své milé, není zamilovaný.-Pavese
49. Kdo kolem lásky rád jen krouží, ten nikdy nezažije skutečné setkání...-Saint-Exupéry
50. V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic.-Žáček
51. Kdo umí odolat láskám náhodný, umí horoucně a vytrvale milovat v lásce opravdové: slabé povahy, kterými neustále zmítají nějaké city, je téměř nikdy neprožívají doopravdy.-Rochefoucauld
52. Když milujeme, není nic lepšího dávat, než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno co člověk má: a cítit, že dávám, a všechno vsadit na tom abych mohl dávat stále víc.-Maupassant
53. Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.-Čapek K.
54. Jediné vítězství, které je možno dosáhnout v lásce je-útěk.-Shaw G.B.
55. Muž a žena na sebe mlčky hledí. Ani jeden ani druhý nemlčí, ale dohodnout se nemohou.-Prévert
56. Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné.-Holan
57. Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říci.-Rowlandová
58. Manželství je nejvyšším tajemstvím. Manželstvím je u nás popularizovaným tajemstvím. Je zlé, že u nás máme volbu jen mezi manželstvím a samotou. Jsou to extrémy-ale jak málo lidí je schopno skutečného manželství-a jak málo jich dovede unést samotu.-Novalis
59. Není pořád májový večer.-Holandské přísloví
60. Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly.-Čech
61. Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny.-Lalo
62. Je-li člověk zamilován sám do sebe, má tu výhodu, že když se sobě zprotiví, nemusí se rozvádět.-Déry
63. Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.-Rowlandová
64. Ženy nikdy nelžou-věří prostě tomu, co právě říkají.-Dušek
65. Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.-Rochefoucauld
66. Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn.-Brecht
67. Pokud bych si mohl vybírat mezi cestu za poznáním a poznáním samým, vždy bych volil cestu za poznáním.-Kent I.
68. Manželství je dobrá zkratka, jak se rychle dostat k pravdě.-Amis
69. Znám povahu žen: nechtějí, co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více.-terentius
70. Vaše láska k životu budiž láskou k vaší nejvyšší naději: a vaše nejvyšší naděje budiž nejvyšší myšlenkou života!-Nietzsche

Rixantur viles de lana saepe caprina.-Hlupáci často spolu se hádají jen o chlup koží.-Walther

1. Napsal jsem to velice složitě, protože o tom nic nevím.-Laub
2. Z vařeného vejce se nikdy kuře nevylíhne.-Walther
3. V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.-Tolstoj
4. Jsou lidé, kteří mají tak málo odvahy něco tvrdit, že se neodvažují říci, že vane chladný vítr, ať jej jakkoli pociťují, dokud předtím neslyšeli, že to řekli jiní lidé.-Lichtenberg
5. Hrášky v lusku jeden druhého nepomlouvají.-Indonéské přísloví
6. Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe než tvrdostí.-Horatius
7. Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit.-Walther
8. Není hloupý ten, kdo se hlouposti dopouští, ale ten, kdo dopustiv se jí, nedovede ji skrýt. Je záhodno držet pod pečetí své sklony, a tím spíš své vady. Všichni lidé chybují, jenomže s tímto rozdílem: chytří své omyly později popřou, hloupí je předem rozhlašují. Dobrá pověst spočívá víc v opatrnosti nežli v skutcích, a kdo nemá duší bílou, ať ji má bílou. Prohřešky významných mužů jsou patrnější, stejně jako zatmění velkých hvězd. To budiž odchylkou od zásad přátelství: nesvěřovat své nedostatky ani příteli: a kdyby to bylo možné, ani ne sobě. Zde však lze uplatnit ono další pravidlo žití: umět zapomenout.-Gracián
9. Smutek nebo radost svěřuj jen tomu, kdo k tobě není lhostejný. Neraduj se a nepodléhej smutku ukvapeně, protože to dělají jen děti, a hlavně se nenech vyvést z míry každou hloupostí. Radost, která se obrátí ve smutek, za radost nepovažuj, ale v čas beznaděje si nezoufej a věz, že beznaděj a naděje jsou spolu spojeny a výsledkem veškerého konání je nakonec odchod z tohoto světa.-Kajká-ús
10. Milejším se stane milé, když se dříve okusí hořké.-Walther
11. Je to mojí vinou, mám-li jasné oko? A který hlupák řekl, že láska je slepá?-Duhamel
12. Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.-Wilde
13. Pravdu nepopírej, ale pustí-li se s tebou kdo do hádky, usaď ho mlčením, které je nejlepší odpovědí hlupákům.-Kajká-ús
14. Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.-Napoleon
15. Ne, nejsou blázni tihle lidé, co se baví, radují, cestují, souloží, bojují-nejsou blázni, neboť pravda je, že bychom to chtěli dělat i my.-Pavese
16. Vychvalujeme staré a nevšímáme si nového.-Tacitus
17. Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá.-Babler
18. Papoušek, který mluví, bývá vsazen do klece, a němé ptactvo užívá si svobody.-Sakja-pandita
19. Lidská blbost je věčná, životaschopná a nesmírně sebevědomá. Ohrožuje nás nejen zvenčí, ale i zevnitř. Je jako ten pohádkový drak, kterému za každou uťatou hlavu naroste nová. Necituji teď nějakého klasika?-Žáček
20. I po špatné sklizni je třeba sít.-Seneca
21. Kůň, který dlouho stál, špatně poběží.-Ovidius
22. Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, protože se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.-Shaw G.B.
23. Pro dobré jídlo si zkazí pár lidí žaludek a moc lidí charakter.-Fišer
24. Neposmívej se snílkům. Všechny kladné hodnoty a vymoženosti světa byly nejprve pouhým snem.-Babler
25. Uvědomění si porážky je počátek vítězství. Ale svět není nic jiného než samé vítězství a lidé nedělají nic jiného, než pořád vítězí, tak jako po srážkách aut na celém světě to vždycky zavinil ten druhý, ne já. Počínám vítězit, když se přiznávám k malérům, které se mi nestaly, beru na sebe havárie, které jsem nezavinil, a tak všechny prohry jsou moje vítězství.-Hrabal
26. Jenom ten, kdo sám se bláznem prohlásí, odznak moudrosti vbrzku získá si. Kdo však za chytrého má se jedině, ten dojista patří k bláznů družině.-Brant
27. V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné-bohužel nejen v notách.-Dušek
28. Kdyby všichni dávali pozor v zatáčkách, nemusel by se v zatáčkách dávat pozor.-Lec
29. Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.-Curtius
30. Trpaslíkům se musíš klanět hodně hluboce.-Lec
31. Jste-li v úzkých, mluvte zeširoka.-Holub
32. Přikyvuji-to je vždy nejkratší forma konverzace.-Křesťan

Fac tua, quae tua sunt, cetera lingue deo.-Ze sebe udělej, co udělat můžeš, ostatní přenech bohu.-Walther

1. Být věrný totiž především znamená být věrný sobě. Zradou nemůžeš nic získat, neboť uzly, které tě později vedou, které ti přinášejí život, smysl a světlo, se splétají dlouho. Jako kameny chrámu. Také je denně nerozmetám v trosky jen proto, abych se tápavě pokoušel vytvořit chrámy lepší.-Sain-Exupéry
2. Začátky všech věcí jsou nepatrné.-Cicero
3. Nezapomínejte, že trosky vašich snů mohou být stavebním materiálem pro jiné.-Lec