Jak se píší knihy 


1. Jmenovala se Nováková nebo Hübschmannová nebo něco mezi tím.-Křesťan
2. Dokud člověk nezačne knihy balit, nikdy nemá ponětí, jakou spoustu jich má.-Elbra Queen
3. Když určité knihy sami hledáte, zcela nepochopitelně se vám vzdalují.-P. Hajn
4. Estéti zase řadí svazky na policích podle rozměrů. Tento způsob vědecké dokumentace někdy inspiruje k nalezení nových souvislostí mezi tematickými oblastmi.-P. Hajn
5. Jděte ke knihkupci-Scalliger na svou knihovnu
6. Už jsem řekl, neprodám. Vy potom moc čtete, moc víte a moc do všeho kecáte.-Renčín
7. Nic tak rychle nepomíjí jako novost.-Paul Valéry
8. Prostředky věnované na knihy jsou investice s vysokým úrokem.-Goethe
9. Je to velmi vzdělaný člověk, nenapsal dosud žádnou knihu, a proto v něm rozhodně musí něco být.-Oskar Wilde
10. Básníku, jste roztržitý. Ale není na tom nic zlého, když jste duchem jinde, konáte jen svou povinnost, neboť sníte za sebe, za nás a celý vesmír.-Superviella J.
11. Není známo, že by se Corneillové, Rucinové, Boileauové někdy snažili získat cenu. Příliš se báli, aby nezkompromitovali svoji pověst.Věděli totiž až příliš dobře, že i ta nejhorší díla si činí nároky na akademické vavříny.-Rousseaou
12. Že se manžel Xantypy stal velkým filozofem, je pozoruhodné. přitom věčném štěkání ještě myslel! Ale psát nemohl, to už nebylo v jeho silách. Sokrates nezanechal jedinou knihu..."-H. Heine
13. Polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat si přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům.-K. Čapek
14. Nesuď a nebudeš souzen.-K.H. Borovský
15. Div se mé velikosti a já se budu divit tvé.-K.H. Borovský
16. Ve vlastních výčitkách je kus přepychu. Když se obviňujeme sami, máme pocit, že už k tomu nemá právo nikdo jiný.-O.Wild
17. Nevážím si hlavy, která nedokáže naplnit žaludek.-B.Brecht
18. Hoppe a Jimmymu v upomínku na přešvihnuté konto, prášky proti bolení hlavy a věčné dluhy.-Durrell
19. Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.-F.Bacon
20. Béřu své dobré nápady kdekoli je nacházím.-Moliére
21. Vzdělání je 3. příčinou lidského neštěstí: Tou první je samozřejmě život.-Moliére
22. Marnivosti, tvé jméno je žena-Moliére
23. Vážností svých tvrzení chtějí dosáhnout důstojenství, ale často se tak proti svému záměru spíše zesměšní.-Johannes Kepler
24. Potíž s lidmi, kteří mají co říct, je v tom, jak jim zabránit, aby to neříkali příliš často.-G.B.Shaw 
25. Lehká věc je mlčet, když člověk nic neví.-F. L. Hek
26. Nejtěžší je mlčet, když člověk nic neví.-P. Hajn
27. Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly.-Benjamin Franklin
28. Do dámského oddělení je dovolen přístup pouze ženám. Pro účely tohoto řádu budiž plavčík považován za ženu.
29. Řekni mi, zda používáš schematu "řekni mi" a já ti řeknu, jsi-li dostatečně originální tvůrce.-P. Hajn
30. Prosté a přirozené nemusí být dobré, ale to, co není prosté a je nepřirozené, dobré být nemůže.-L.N. Tolstoj
31. Oblíbený způsob, jak se dělat důležitým, je tajnůstkařit s fakty dávno známými.-G.Brenster
32. Jestliže nám na tom, co chceme říct, příliš záleží, jestli nám proto srdce příliš bilo, můžeme se nadít naprostého fiaska.-T. Mann
33. To jste všechno přečetl?-Ale, prosím vás, kde bych na to vzal čas, to všechno jsem napsal.
34. Nečteme knihy, čteme se v knihách.-R.Rolland
35. Zápisník je protéza paměti.-V.Solouchin
36. Občas děláme chyby tak neinteligentní, že se z nich nikdo nemůže ani poučit.-G.Branster
37. Skutečnost, že o sobě hovoříme s takovým potěšením, by nás měla upozornit, že nás ostatní sotva s takovým potěšením poslouchají.-La Rochefoucauld
38. Jak žiju, tak píšu...žijeme, jak píšeme.-J.Schmid
39. Dům tvůrčích pracovníků-to je takové místo, kde člověk necítí výčitky svědomí, že nic nedělá.-I.Varšavskij
40. Můj svědomitý kolega vstává ráno ve 4h a hned usedne k psacímu stolu. Ptám se zvědavě, kolik stránek za den vyprodukuje. Prý jednu-Kristepane, proč si tedy nepřispí?-V.Solouchin
41. Řekněte to mé ženě, víte přece, že o praktické otázky se u nás stará ona.-G.B.Shaw
42. Roztržitost je důsledkem příliš usilovného myšlení nebo jeho naprosté nepřítomnosti; z toho plyne, že na roztržitost mají právo pouze géniové nebo kreténi.-N.G.Rubinštejn
43. Nutnost si razí cestu nekonečným množstvím nahodilostí.-B.Engels
44. Kdyby byl papír trpělivý, čekal by na veledílo.-S.J.Lec
45. Beletrie musí být dobrá, aby se uplatnila, zatímco u odborné literatury něco takového není nutné.-R.King
46. Peněžníci čtou mnohem pozorněji než literární nadšenci. Lépe totiž vědí,jaké důsledky může mít nedbalá četba.-B.Brecht
47. Tobě knížku dát se člověk bojí, abys nesplatil mu to svojí.-Martialis
48. Jsou dva druhy manželů; ti, kteří si stěžují, že se jim ženy pletou do práce, a ti, kteří si stěžují, že tak nečiní.-S.Lewis
49. Nemám rád výměnu myšlenek, vždycky na ní prodělávám.-W.brudzinski
50. Podle mého je jenom jedno nadání. Je to umění dělat jakoukoli práci s láskou.-M Gorkij
51. Jak je důležité míti Filipa
52. Očekáváte, že vaše hra bude mít úspěch?-Milý příteli! Má hra je úspěšná. Jedinou otázkou je, zda budou úspěšní diváci.
53. Dopisy jsou dobré leda k tomu, aby oznámil, kterého dne přijde.-Stendhal
54. Mnozí jsou posedlí vášní psát knihy a jen nemnozí se potom za ty knihy stydí.-L.N.Tolstoj
55. Spisovatelé jsou jako malá děcka, spisovatelé jsou jako vetché stránky. Musí se s nimi opatrně.-J. Kostrhun
56. V lůně času je skryto mnoho nadějí.-J.W.Goethe
57. Nadšení, s jakým chválíme ty, kteří začínají, pramení často z tajné závisti k těm, kteří už jsou dobře zavedeni a oblíbeni.-La rochefoucauld
58. V každém lidském shromáždění je zapotřebí trocha pokrytectví, abychom na sebe mohli hledět bez nenávisti a znechucení.-A. France
59. Mezi největší objevy, na které lidský rozum v nejnovější době připadl, patří podle mého názoru jisté umění posuzovat knihy, aniž jsme je četli.-G.Ch. Lichtenberg
60. Kdykoli viděl své knihy v knihkupectví, vždycky je litoval;jak bezmocné se mu zdály proti okolní přesile.-J. Updike
61. Tvoříme se jako dervišové kolem věčného světa forem-G.Flaubert
62. Celá potíž je v tom, že vy, pane Goldwyne, jste umělec, zatímco já jsem obchodník. vám jde o duševní krásno, já se zajímám o peníze.-G.B.Shaw s filmovým producentem, Umění upomínat
63. Méně je více jen tehdy, jestliže více je příliš.-F.L.wright
64. Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistěme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají.-La Rochefoucauld
65. Název knihy je jako jídelní lístek: čím méně prozrazuje o obsahu, tím je lepší.-G.Lessing
66. Ve dvou se to lépe táhne, ve třech hůře.-Z.M. Kuděj
67. Ke slávě nestačí tvorba geniálních děl; někdo je musí před světem také prohlásit za geniální.-A. Valton
68. Zajisté je mnoho knih bez dedikace, ale vždycky je lepší někomu věnovat. Zejména začínající literát udělá dobře, když si to dedikací obšlápne u některého zavedeného spisovatele.-V.Lacina
69. Úvod knihy připomíná doušku v dopise, který psala žena.Bývá tu také obsaženo to nejdůležitější.-I.Ráth
70. Setkal jsem se už s tak málo sečtělými lidmi, že si museli citáty z klasiků vymýšlet sami.-S.J.Lec
71. Vím, že stačí začít psát 1. stranu, abych pak mohl pokračovat a napsat dalších 60. Jenže pro mne je nejtěžší, nejstrašnější právě ta 1.věta.-J.Jevtušenko
72. 30 špatných epigramů, obsahuje kniha tato. Je-li jich v ní 30 dobrých, pak ji přečíst stojí za to.-Martialis
73. Citujte z vděčnosti za poznatek nebo badatelský návod, ne z vděčnosti vůči vedoucímu katedry, školiteli, věhlasnému otci oboru.-J. Chloupek
74. K cíly své cesty někdy nejlépe dospějete tak, že si poněkud zajdete.-lidové moudro 
75. Když 2 dělají totéž, není to totéž.-Lidové moudro
76. Publikační právo by mělo být odejmuto všem autorům, kteří chtějí vydávat své práce bez důkladně zpracovaného věcného rejstříku.-Lord Campbell
77. Bibliografie-příloha ke knize, v níž autor vypočítává díla, která jsou mu známa jen podle názvu.-A. Polikarov
78. Hovořit o tom, co už bylo napsáno, je stejně těžké jako hovořit o tom, co ještě napsáno nebylo.-B.Bursov
79. Hrozí nám potopa. Najde se nový Noe, který zachrání po páru z každého literárního druhu?-S.J.Lec
80. Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznával svět pomocí nudy.-A.Tolstoj
81. Dobře se slibuje, co dosud není a co teprve bude.-R.Rolland
82. Mistru M.Š. jehož spolupráci na stati o francouzském umění děkuji za to, že si vyžádala 2x tolik času, než kdybych ji napsal sám.-F.X.Šalda
83. Věcí je mnoho a člověk si je nemůže zapamatovat a říci si: toto napíšu, protože jsem to napsal už dřív.-Leonardo da Vinci
84. Když začínám novou komedii, zavírám všechny zákony a předpisy dramatického umění na sedm klíčů.-Lope de Vega
85. Ať dlouho je zdravý kdo dostal ten nápad Cestovní zprávy zveřejňovat za plat.-I. Mečíř
86. Ryba se chytá na to, co chutná rybě, a nikoliv na to, co chutná rybáři.-Rybářské přísloví
87. Nenasytná poptávka dnešních čtenářů po dalších a dalších memoárech svědčí o jejich zájmu o život jiných lidí.-S.Leacock
88. Od aforismu čtenář samozřejmě očekává, že obsahuje nějakou myšlenku. Každý spisovatel by měl proto psát také aforismy-pro kontrolu.-G. Branster
89. Já mám portmonku koženou, do ní se peníze poženou.-kniha Sběratelství
90. Tvrdí-li mi někdo, že ovládá 2 řeči absolutně stejně, hned se ho zeptám, ve které řeči počítá při placení, ve které by mně dovedl nejvíc vyjmenovat kuchyňské nádobí nebo nářadí truhlářské a kovářské a jakou řečí mluvívá ze sna. Ještě jsem nenašel nikoho, kdo by při této zkoušce nemusel přiznat převahu jedné z řečí.-A.Schweitzer
91. Autor druhým, změněným vydáním, i kdyby stokrát bylo básnicky lepší, své knize nutně škodí.-J.W.Goethe
92. Než bylo vynalezeno plování, smrt utonutím byla velmi vzácná.-příručka: Kterak naučím plovati sebe a své dítko-dle J. Čihař a O. Janka Naše přehrady
93. Jeho umění není v tom, že odhaluje skryté, nýbrž v tom, že skrývá odhalené.-K. Marx a B. Engels
94. Zdvořilostí nic neztrácíme-nanejvýš místo k sezení.-J.Bernard
95. Síla bez rozumu hyne vlastní tíhou.-Horatius
96. Nejstrašnější je prázdné žvanění. Strašnější je jen to, když to někdo napíše.-T.Devényi
97. Nikdy se člověk nemýlí tak radikálně, jako když něco konstatuje sám o sobě.-K.Čapek
98. Je-li vesmír zámkem, pak klíčem k němu je spíš metafora než míra.-N. Mailer
99. Hm, začal zdlouhavě, jako by pracovní doba byla jeho soukromým vlastnictvím.-K. Boyeová
100. Řekni mi, jaké knihy čteš, a já ti řeknu, komu jsi je nevrátil.-I. Ilf
101. Užívání cizích slov je otázkou štěstí, Občas se podaří říci je vhodně.-J.Tuwim
102. "A co to bylo za příšeru?" zeptala se druhá moucha "Lev" řekla první moucha "proč ses tak polekala?" "Protože jsem si myslela, že to byla vlaštovka, vyhrkla druhá moucha a ulehčeně si oddychla.-I. Orkény(Relativita strachu)
103. Autor je vždycky svým tématem nadšen, protože jinak by se nepustil do namáhavé práce spojené s napsáním knihy.-H. Selye
104. Zatímco my si čteme v knihách, ženy čtou ve své knize života.-D. Diderot
105. Lidé, kteří čtou hodně na ulici, čtou zřejmě málo doma.-G.Ch.Lichtenberg
106. čtu výlučně v noci, i když nevím, kterým knihám dávám přednost-zda těm, které udržují moji bdělost, nebo těm, co mě uspávají.-Disraeli
107. Vřele doporučuji metodu záznamníku. Každý obrat, každý výraz zapsat. Bohatství se získává i ukládáním šestákových pravd.-G.Ch.Lichtenberg
108. Čtenář, který usne nad vypůjčenou knihou, se dopouští zneuctění autora a může být potrestán pokutou až do výše 10 liber.-knihovní řád v readingu
109. Část našich smutků pochází z toho, že jsme nenašli co jsme hledali, ale část-a to větší-z toho, že jsme to našli.-V.Dyk
110. Nechal se vyfotografovat v pozadí knihovny, přičemž se tvářil, jako by všechny ty knihy napsal sám.-I.Ilf
111. Proč mám knihy všude na zemi, stolech a skříních? Protože se mi zatím nepodařilo nalézt nikoho, kdo by mi půjčil knižní regály.-M.Twain
112. Knihy píše každý, komu se zamane, ale prodat je-k tomu už je zapotřebí opravdového génia.-M.Larni
113. Jestli ten, kdo píše, píše dobře, nebo špatně, to se zjistí hned, ale jestli ten, co nepíše nic a klidně si sedí, sedí si klidně z chytrosti, nebo hlouposti, to žádný smrtelník nezjistí.-G.Ch.Lichtenberg
114. Angličan si nezaslouží ani svůj penis, ani svou literaturu, neboť si obého málo váží.-G.Durrell
115. Velmi malé procento čtenářů čte doslovy, předmluvy a další informační materiály.
116. Nadepsat poslední stránky knihy slovem "Obsah" zní v některém případě příliš zoufale.-L. Kumor