Seznam vědců abecedně

Ženy ve vědě
Starověk a středověk
Nobelovy ceny

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

A
Aristarchos ze Samu (320-250 př.n.l.) Alexandrie
Aristoteles (384-322 př.n.l.) Řecko
B
Bruno Giordano (1548-1600) Itálie, Francie
C
Curie Marie (1867-1934) Polsko, Francie
Curie Pierre (1859-1906) Francie
D
E
Eratosthenes z Kyreny (275-195 př.n.l.) Libye, Alexandrie
F
Feynman Richard (1918-1986) USA
G
Gamow George (1904-1968) Rusko, USA
H
CH
I
J
Joule James (1818-1889) Anglie
K
L
M
N
Newton Isaac (1642-1727) Anglie
O
Ohm George Simon (1789-1854) Německo
P
Q
R
S
T
Thomson William(Kelvin) (1824-1907) Irsko, Anglie
U
V
W
X
Y
Z