Historie výzkumu astronomie

"Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout."-Russel

Vše má svůj počátek, vývoj a bohužel ve valné většině případů i konec(tuto vědeckou hypotézu potvrdilo již příliš mnoho příkladu, takže není na mé maličkosti, abych se ji pokoušela vyvracet). Stejně jako všechny ostatní obory, stejně jako lidský tvor, tak i astronomie měla své počátky, postupně se šířila a rozvíjela, nabalovala na sebe víc a víc věcí, až se z ní stal ten obrovský kolos, kterým je dnes. Nikdo v dnešním světě snad nepochybuje o tom, že astronomie je nedílnou složkou lidské civilizace, bez níž by byl člověk strašně krátkozraký. Astronomie nám nasadila brýle, které jsme tak dlouho hledali. Problém je, že nám ty brýle ještě pořádně nesedí a nedokážeme je tak ještě pořádně využít. Ale podívejme se, kterak se vědci prokousávali od dávných dob vesmírem. Ono nešlo jen o vědce. Astronomie má své počátky ve skutečnosti již kdesi mnohem hlouběji. V mýtech lidstva. Její kořeny se zavrtaly hluboko do země a prorostly postupně celou lidskou společností. Napřed nenápadně, jako malá rostlinka, která se uchytne mezi skálou, ale pak se změnila ve statný strom, který dokáže ty skály od sebe i rozlomit. Její moc jako by každým dnem rostla. Lidé si totiž její význam čím dál víc uvědomují. 

  1. Dávné počátky

  2. Starověk

  3. Středověk

  4. Novověk